Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Peptydy i białka Typ: Narysuj/zapisz wzór

Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Sekwencję (kolejność) aminokwasów w peptydach wyraża się, zapisując w odpowiedniej kolejności trzyliterowe skróty nazw aminokwasów, z których peptyd powstał. Reszta aminokwasu, którego skrót jest zapisany po lewej stronie, ma w peptydzie wolną grupę aminową, a reszta aminokwasu, którego skrót nazwy jest zapisany po prawej stronie, ma wolną grupę karboksylową.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tripeptydu utworzonego z alaniny, fenyloalaniny i glicyny, w którym sekwencja reszt aminokwasów jest następująca: Ala-Phe-Gly.

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania:

1 p. – poprawny wzór tripeptydu
0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź: