Chemia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Aminokwasy Typ: Napisz równanie reakcji

Tabela przedstawia nazwy, skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji alaniny z wodorotlenkiem sodu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) reagentów organicznych.

Rozwiązanie

Schemat punktowania:
1 p. – poprawne napisanie równania reakcji w formie cząsteczkowej
0 p. – błędny zapis równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź:
CH3–CH(NH2)–COOH + NaOH → CH3–CH(NH2)–COONa + H2O