Chemia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Węglowodory - ogólne Typ: Narysuj/zapisz wzór Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Tworzywa polimerowe wymienione w poniższej tabeli można przedstawić w następujący sposób (fragment –Z oznacza łańcuch boczny, atom wodoru lub atom chlorowca):

Uzupełnij tabelę − wpisz brakujące wzory fragmentów –Z lub wzory ogólne polimerów.

Nazwa Fragment –Z Wzór ogólny
polipropylen
polistyren
polietylen
poli(chlorek winylu)

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie czterech wierszy tabeli.
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech lub dwóch wierszy tabeli.
0 p. – za poprawne uzupełnienie mniej niż dwóch wierszy tabeli lub błędne uzupełnienie albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Nazwa Fragment –Z Wzór ogólny
polipropylen
polistyren
polietylen
poli(chlorek winylu)