Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 12.

Kategoria: pH Typ: Podaj/wymień

W temperaturze T przygotowano następujące roztwory:

  1. wodny roztwór Ba(OH)2 o stężeniu 0,05 mol · dm–3
  2. wodny roztwór KOH o stężeniu 0,1 mol · dm–3
  3. wodny roztwór NH3 o stężeniu 0,1 mol · dm–3
  4. wodny roztwór CH3COOH o stężeniu 0,1 mol · dm–3

Porównaj pH przygotowanych roztworów. Uzupełnij zdania wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej.

niższe niż     równe     wyższe niż

pH roztworu 1. jest pH roztworu 2.
pH roztworu 2. jest pH roztworu 3.
pH roztworu 3. jest pH roztworu 4.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne uzupełnienie trzech zdań.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
pH roztworu 1. jest równe pH roztworu 2.
pH roztworu 2. jest wyższe niż pH roztworu 3.
pH roztworu 3. jest wyższe niż pH roztworu 4.