Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Wodorki Typ: Napisz równanie reakcji

Krzem ulega reakcji z roztworami wodorotlenków litowców, w wyniku czego tworzy krzemiany litowców o wzorze ogólnym Me2SiO3. Krzem tworzy z wodorem związki zwane silanami, których struktura jest analogiczna do struktury węglowodorów nasyconych i wyraża się ogólnym wzorem SinH2n + 2. Cząsteczka najprostszego silanu zawiera jeden atom krzemu. Wszystkie silany są nietrwałe w obecności tlenu – ich pary zapalają się w zetknięciu z powietrzem.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Napisz, stosując wzór ogólny silanów, równanie reakcji ich całkowitego spalania.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
SinH2n + 2 + 3n + 12 O2 → nSiO2 + (n + 1)H2O
lub
SinH2n + 2 + (n + n + 12) O2 → nSiO2 + (n + 1)H2O
lub
2SinH2n + 2 + (3n + 1)O2 → 2nSiO2 + 2(n + 1)H2O