Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Typ: Podaj/wymień

Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH3–CH2–CH=CH2 – a także ich pochodne.

Wodny roztwór związku III, który jest jedynym organicznym produktem reakcji 4., ma odczyn obojętny.

Napisz nazwy systematyczne związków o poniżej podanych wzorach.

CH3–CH2–CH=CH2:
CH3–CH2–CHBr–CH3:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie nazw systematycznych obu związków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
CH3–CH2–CH=CH2: but-1-en
CH3–CH2–CHBr–CH3: 2-bromobutan