Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 37.

Kategoria: Węglowodory alifatyczne Alkohole Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poli(alkohol winylowy), PVA, jest polimerem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. Otrzymuje się go w reakcji transestryfikacji poli(octanu winylu). Reakcja transestryfikacji polega na wyparciu cząsteczki jednego alkoholu z grupy estrowej estru przez cząsteczkę drugiego alkoholu. Reakcja ta zachodzi w środowisku o odczynie kwasowym lub zasadowym zgodnie z następującym równaniem, w którym –R1, –R2 i –R3 oznaczają grupy węglowodorowe:

R1COOR2 + R3OH H+ lub OH R1COOR3 + R2OH

Na podstawie: R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 2008.

Etapy syntezy poli(alkoholu winylowego) przedstawiono na poniższym schemacie.

I Otrzymywanie octanu winylu

II Otrzymywanie poli(octanu winylu)

III Transestryfikacja poli(octanu winylu) do poli(alkoholu winylowego)

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) octanu winylu i poli(alkoholu winylowego).

Wzór octanu winylu Wzór poli(alkoholu winylowego)
                                              
 
 
 
                                              
 
 
 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne napisanie wzorów obu związków.
1 p. – za poprawne napisanie wzoru jednego związku.
0 p. – za błędne wzory obu związków albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Wzór octanu winylu Wzór poli(alkoholu winylowego)

|

|