Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Pozostałe Typ: Podaj/wymień

W temperaturze 20°C i pod ciśnieniem 1005 hPa wykonano eksperyment, którego przebieg przedstawiono na rysunku. W kolbie zaszła reakcja opisana równaniem:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Opisz sposób wyodrębnienia z mieszaniny poreakcyjnej jonowego produktu tej reakcji. Załóż, że magnez przereagował całkowicie.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną odpowiedź.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Należy odparować wodę z mieszaniny poreakcyjnej.