Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 19.

Kategoria: Kwasy karboksylowe Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Poniżej podano ciąg przemian chemicznych:

gdzie R – grupa alkilowa.

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego przebiegła reakcja oznaczona na schemacie numerem 3.

Uzupełnij tabelę – wpisz barwy mieszaniny reakcyjnej przed reakcją i po reakcji, jakie można było zaobserwować w czasie tego doświadczenia.

Barwa mieszaniny reakcyjnej
przed reakcją po reakcji
                                                                                                   

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny opis zmian możliwych do zaobserwowania podczas doświadczenia wskazujący na zmniejszenie intensywności barwy roztworu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Przykłady poprawnej odpowiedzi

Barwa mieszaniny reakcyjnej
przed reakcją po reakcji
fioletowa lub różowa brak lub bezbarwna lub bladoróżowa
albo
fioletowa różowa