Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 39.

Kategoria: Cukry - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wodny roztwór pewnego cukru zmieszany w środowisku wodorowęglanu sodu (NaHCO3) z wodą bromową nie powoduje jej odbarwienia. Ponadto ten cukier daje pozytywny wynik próby Trommera i próby Tollensa.

Wybierz i podkreśl wzór cukru, którego może dotyczyć powyższy opis.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie wzoru.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź