Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Sole Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na rysunku.

Przed wykonaniem doświadczenia woda wapienna była klarownym roztworem. W czasie doświadczenia zaobserwowano, że woda wapienna początkowo zmętniała pod wpływem gazu do niej wprowadzonego. Podczas dalszego nasycania jej gazem zmętnienie zanikło.

Napisz w formie jonowej równanie reakcji kwasu solnego ze stałym węglanem wapnia (reakcja 1.), równanie reakcji, w której wyniku nastąpiło zmętnienie wody wapiennej (reakcja 2.), oraz równanie reakcji powodującej zanik zmętnienia wody wapiennej (reakcja 3.).

Rozwiązanie

Schemat punktowania
3 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej równań trzech reakcji.
2 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej równań dwóch reakcji.
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej równania jednej reakcji.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + H2O + CO2  lub CaCO3 + 2H3O+ → Ca2+ + 2H2O + CO2  lub zapis nieskrócony (z Cl)
  2. CO2 + Ca2+ + 2OH → CaCO3 + H2O
  3. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3