Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Bilans elektronowy Polisacharydy Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Reakcja jonów jodkowych z jonami azotanowymi(III) w środowisku kwasowym przebiega według schematu:

NO2 + I + H+ → I2 + NO + H2O

14.1. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie procesu redukcji i równanie procesu utleniania zachodzących podczas tej przemiany. Uwzględnij fakt, że ta reakcja zachodzi w środowisku kwasowym.

Równanie procesu redukcji:

Równanie procesu utleniania:

14.2. (1 pkt)

Uzupełnij schemat reakcji jonów jodkowych z jonami azotanowymi(III) w środowisku kwasowym – wpisz współczynniki stechiometryczne.

NO2 + I + H+ I2 + NO + H2O

14.3. (1 pkt)

Do probówki wprowadzono bezbarwny klarowny roztwór azotanu(III) sodu, który zakwaszono rozcieńczonym roztworem kwasu siarkowego(VI), a następnie dodano do niego kroplami bezbarwny roztwór jodku potasu o stężeniu 2% masowych oraz roztwór skrobi o stężeniu 1% masowych.

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001.

Uzupełnij tabelę – wpisz barwy zawartości probówki przed reakcją i po reakcji, jakie można było zaobserwować w czasie opisanego doświadczenia.

Barwa zawartości probówki
przed reakcją po reakcji
                                                                 

Rozwiązanie

14.1. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie dwóch równań w formie jonowo-elektronowej z uwzględnieniem kwasowego środowiska reakcji.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie procesu redukcji:
NO2 + 2H+ + e → NO + H2O
Równanie procesu utleniania:
2I → I2 + 2 e

14.2. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wpisanie współczynników stechiometrycznych (poprawne uzupełnienie schematu reakcji).
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
2NO2 + 2I + 4H+ → (1)I2 + 2NO + 2H2O

14.3. (1 pkt)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie barwy zawartości probówki przed reakcją i po niej w opisanym doświadczeniu.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Barwa zawartości probówki
przed reakcją po reakcji
brak lub bezbarwna granatowa lub ciemnoniebieska