Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Podstawy chemii organicznej Typ: Podaj/wymień

Ustal liczbę wiązań węgiel–wodór w cząsteczce związku, którego wzór podano poniżej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie liczby wiązań węgiel – wodór.
0 p. – za odpowiedź błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
10