Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 10.

Kategoria: pH Typ: Podaj/wymień

W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym stężeniu molowym równym 0,1 mol ⋅ dm−3 . Poniżej podano wzory tych elektrolitów.

KCl     HCl     NaNO2     NH4Cl     KOH

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.

najniższe pH
najwyższe pH

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uszeregowanie podanych wzorów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

HCl, NH4Cl, KCl, NaNO2, KOH

Uwaga! Za błędne przepisanie wzorów należy przyznać 0 punktów.