Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 26.

Kategoria: Izomeria geometryczna (cis-trans) Typ: Narysuj/zapisz wzór

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

Węglowodór Liczba atomów węgla o danej hybrydyzacji Dodatkowe informacje
sp sp2 sp3
A 0 4 0 brak
B 0 2 2 występuje w postaci izomerów cis i trans
C 2 0 2 dwa atomy węgla w cząsteczce nie są związane z atomami wodoru

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru cis węglowodoru B.

 

 

 

 

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawnie zapisanie wzoru izomeru cis związku.
0 p. – za błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź