Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Stechiometryczny stosunek reagentów Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/wymień

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane na poniższym schemacie.

Określ odczyn otrzymanego roztworu. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, którym potwierdzisz wskazany odczyn.

Odczyn roztworu:

Równanie reakcji:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne określenie odczynu roztworu i napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej.
0 p. – za błędne określenie odczynu lub błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Odczyn roztworu: zasadowy
Równanie reakcji: CH3COO + H2O ⇄ CH3COOH + OH