Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Identyfikacja związków organicznych Typ: Narysuj/zapisz wzór

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych:

O związkach organicznych I, II i III wiadomo, że:

  • związek I jest monobromopochodną alkanu
  • związek II jest alkoholem trzeciorzędowym
  • w cząsteczce związku III są cztery atomy węgla i osiem atomów wodoru.

Zidentyfikuj związki I, II i III i napisz ich wzory półstrukturalne (grupowe).

       Wzór związku I                Wzór związku II               Wzór związku III       
 
 
 
 
       
                               

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne napisanie wzorów półstrukturalnych (grupowych) trzech związków.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź