Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Układ okresowy pierwiastków Typ: Podaj/wymień

Na podstawie położenia w układzie okresowym następujących pierwiastków: Na, K, Cs, Mg ustal i napisz symbol tego, który:

  • ma największy promień jonowy (promień kationu)

  • wykazuje największą aktywność chemiczną

  • tworzy tlenek o najsłabszych właściwościach zasadowych.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wskazanie pierwiastków (napisanie symbolu lub nazwy).
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  • ma największy promień jonowy (promień kationu) – Cs lub cez
  • wykazuje największą aktywność chemiczną – Cs lub cez
  • tworzy tlenek o najsłabszych właściwościach zasadowych – Mg lub magnez