Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Związki kompleksowe Typ: Napisz równanie reakcji

Beryl jest metalem, który reaguje z kwasami oraz ze stężonymi zasadami. Poniżej przedstawiono schemat reakcji berylu z kwasem i zasadą.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych numerami 1 i 2, wiedząc, że jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz. Uwzględnij tworzenie się kompleksowych jonów berylu.

Równanie reakcji 1:

Równanie reakcji 2:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej dwóch równań reakcji.
1 p. – za poprawne napisanie w formie jonowej skróconej jednego równania reakcji.
0 p. – za błędne napisanie równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Równanie reakcji 1:

Be + 2H3O+ + 2H2O → [Be(H2O)4]2+ + H2

lub

Be + 2H+ + 4H2O → [Be(H2O)4]2+ + H2

Równanie reakcji 2:

Be + 2OH + 2H2O → [Be(OH)4]2− + H2