Chemia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Napisz równanie reakcji Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Produktem spalania sodu w tlenie jest nadtlenek tego metalu o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). Do wody z dodatkiem kilku kropli fenoloftaleiny wprowadzono nadtlenek sodu. Przebiegła gwałtowna reakcja, w wyniku której powstał m.in. nadtlenek wodoru, a roztwór zabarwił się na malinowo (reakcja 2.). Następnie do otrzymanej mieszaniny dodano wodny roztwór kwasu siarkowego(VI), czego skutkiem stało się odbarwienie roztworu (reakcja 3.). Otrzymany roztwór ogrzano, co doprowadziło do wydzielenia bezbarwnego i bezwonnego gazu, który podtrzymuje palenie (reakcja 4.).

Napisz w formie cząsteczkowej równania czterech opisanych przemian.

Równanie reakcji 1.:

Równanie reakcji 2.:

Równanie reakcji 3.:

Równanie reakcji 4.:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
3 p. – za poprawne napisanie w formie cząsteczkowej czterech równań reakcji.
2 p. – za poprawne napisanie w formie cząsteczkowej trzech równań reakcji.
1 p. – za poprawne napisanie w formie cząsteczkowej dwóch równań reakcji.
0 p. – za poprawne napisanie jednego równania reakcji lub błędne napisanie wszystkich równań reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Równanie reakcji 1.: 2Na + O2 → Na2O2
Równanie reakcji 2.: Na2O2 + 2H2O → H2O2 + 2NaOH
Równanie reakcji 3.: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
lub: NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O
Równanie reakcji 4.: 2H2O2 → 2H2O + O2