Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 15.

Kategoria: pH Typ: Podaj/wymień

Wymieszano po dwa wodne roztwory różnych soli o stężeniu ok. 0,5 mol ∙ dm−3. W ten sposób otrzymano roztwory A i B, których skład podany jest w poniższej tabeli.

Roztwór A Roztwór B
NH+4, Ca2+, Cl, NO3 Na+, K+, SO2–3, Br

Określ odczyn roztworów A i B.

Odczyn roztworu A:

Odczyn roztworu B:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – poprawne określenie odczynu roztworów A i B.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
Odczyn roztworu A: kwasowy
Odczyn roztworu B: zasadowy