Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 32.

Kategoria: Cukry proste Typ: Podaj/zinterpretuj przebieg reakcji

Przygotowano zalkalizowaną zawiesinę wodorotlenku miedzi(II). Wygląd zawartości probówki przedstawiono na zdjęciu obok.

Wykonano doświadczenie: do probówki zawierającej otrzymany odczynnik wprowadzono wodny roztwór glukozy i wymieszano zawartość naczynia (I etap). Następnie probówkę ogrzano (II etap).

Na poniższych zdjęciach przedstawiono wygląd zawartości probówki po każdym z dwóch etapów doświadczenia.

po I etapie
po II etapie

Na podstawie wyniku I etapu doświadczenia sformułuj i napisz wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy, a na podstawie wyniku II etapu doświadczenia – wniosek dotyczący właściwości tego monosacharydu.

Wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy:

Wniosek dotyczący właściwości glukozy:

Rozwiązanie

Zasady oceniania
2 pkt – poprawne sformułowanie wniosku dotyczącego budowy cząsteczki glukozy oraz wniosku dotyczącego jej właściwości.
1 pkt – poprawne sformułowanie wniosku dotyczącego budowy cząsteczki glukozy ALBO wniosku dotyczącego jej właściwości.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższych kryteriów albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązania
Wniosek dotyczący budowy cząsteczki glukozy:

  • Jest alkoholem polihydroksylowym (wielowodorotlenowym).
  • Ma grupy hydroksylowe przy sąsiednich atomach węgla.
  • W cząsteczce tego związku są obecne (co najmniej) dwie grupy hydroksylowe.

Wniosek dotyczący właściwości glukozy:

  • Ma właściwości redukujące.
  • Ulega utlenieniu.