Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 11.

Kategoria: Związki organiczne zawierające azot - pozostałe Typ: Narysuj/zapisz wzór

Dimetyloglioksym jest związkiem organicznym o następującym wzorze:

Związek ten jest wykorzystywany w analizie chemicznej między innymi do wykrywania i określania ilości jonów niklu(II), z którymi tworzy trudno rozpuszczalny w wodzie osad dimetyloglioksymianu niklu(II) o różowym zabarwieniu. Reakcja ta przebiega zgodnie z równaniem:

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna 2. Chemiczne metody analizy ilościowej, Warszawa 1998, s. 179–181.

Napisz wzór sumaryczny dimetyloglioksymu.

Rozwiązanie

Prawidłowa odpowiedź:
C4H8N2O2

Wskazówki

Rozwiązując to zadania, trzeba wykorzystać podany wzór półstrukturalny dimetyloglioksymu i policzyć, ile atomów poszczególnych pierwiastków – węgla, wodoru, azotu i tlenu – tworzy cząsteczkę tego związku chemicznego.