Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 117.

Kategoria: Reakcje i właściwości kwasów i zasad Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Dany jest ciąg przemian chemicznych:

Fe3O4H2O, T = 470 K  Fe HCl(aq) FeCl2 (aq) KOH (aq) X H2O2 Y T Z

117.1 (0-1)

Określ charakter chemiczny związku Z.

117.2 (0-1)

Spośród poniższego zestawu odczynników wybierz dwa, które pozwolą jednoznacznie potwierdzić w sposób eksperymentalny przewidywany charakter chemiczny związku Z.

Zestaw odczynników: kwas solny o stężeniu 36,5% masowych, woda destylowana, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny, wodny roztwór oranżu metylowego, wodny roztwór siarczanu(IV) sodu, stężony gorący wodny roztwór wodorotlenku potasu.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

117.1 (0-1)

Charakter chemiczny związku Z: amfoteryczny.

117.2 (0-1)

Wybrane odczynniki:
1) kwas solny o stężeniu 36,5% masowych,
2) stężony gorący wodny roztwór wodorotlenku potasu.

Wskazówki

Należy ustalić, że w wyniku ogrzewania wodorotlenku żelaza(III) zachodzi rozkład tego wodorotlenku z wydzieleniem wody: 2Fe(OH)3→ Fe2O3 + 3H2O. Tlenek żelaza(III) ma właściwości amfoteryczne. Celem ich potwierdzenia należy przeprowadzić reakcję z mocnym kwasem i zasadą, którymi są – wśród zaproponowanych odczynników – kwas solny o stężeniu 36,5% masowych i stężony gorący wodny roztwór wodorotlenku potasu.