Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 166.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Zaprojektuj doświadczenie

W pracowni chemicznej znajduje się roztwór kwasu octowego o stężeniu 10% masowych. Zaprojektuj sposób postępowania, który pozwoli z tego roztworu otrzymać roztwór kwasu octowego o stężeniu 6% masowych. Dysponujesz: zlewką, w której znajduje się 200 g roztworu kwasu octowego o stężeniu 10% masowych, zlewką, w której znajduje się 500 g wody destylowanej, pustą zlewką o pojemności 0,5 dm3, szklaną bagietką oraz wagą laboratoryjną.

Podaj (w odpowiedniej kolejności) opis wszystkich czynności wykonanych podczas doświadczenia, którego celem było otrzymanie roztworu kwasu octowego o stężeniu 6% masowych.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi

1) Zważenie na wadze laboratoryjnej pustej zlewki.
2) Dodanie do pustej zlewki takiej masy wody destylowanej, aby masa zlewki z wodą zwiększyła się o 133,3 g (ważenie na wadze laboratoryjnej).
3) Wlanie (całej objętości) roztworu kwasu octowego o stężeniu 10% do zlewki, w której znajduje się 133,3 g wody destylowanej.
4) Wymieszanie roztworu bagietką.

lub

1) Zważenie na wadze laboratoryjnej pustej zlewki.
2) Dodanie do pustej zlewki takiej masy wody destylowanej, aby masa zlewki z wodą zwiększyła się o 133,3 g (ważenie na wadze laboratoryjnej).
3) Dodanie odważonej masy wody destylowanej (133,3 g) do zlewki z roztworem kwasu octowego o stężeniu 10%.
4) Wymieszanie roztworu bagietką.

Uwaga: Elementy rozwiązania umieszczone w nawiasie nie są wymagane.

Wskazówki

Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, musisz podać (w odpowiedniej kolejności) opis wszystkich czynności wykonanych podczas doświadczenia, którego celem było otrzymanie roztworu kwasu octowego o stężeniu 6% masowych z roztworu o stężeniu 10%.

Aby rozwiązać zadanie, trzeba znać definicję stężenia procentowego roztworu i wiedzieć, na czym polega rozcieńczanie roztworu. Rozcieńczenie wodnego roztworu kwasu octowego polega na dodaniu do niego wody (kwas nie jest stężony, więc można dodać wodę do kwasu) lub na dodaniu roztworu kwasu do wody. Wykonując doświadczenie, musimy wiedzieć, ile gramów wody należy dodać do 200 g roztworu o stężeniu 10%, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%. Znając masę roztworu o stężeniu 10%, można obliczyć masę kwasu octowego i dalej – masę roztworu o stężeniu 6% oraz masę dodanej wody. W pierwszej kolejności musisz wykonać czynności pozwalające odważyć określoną masę wody, a więc zważyć pustą zlewkę, dodać do pustej zlewki taką masę wody destylowanej, aby masa zlewki z wodą zwiększyła się o 133,3 g. Kolejny etap doświadczenia polega na dodaniu do zlewki z roztworem kwasu octowego o stężeniu 10% masowych odpowiedniej ilości wody lub na dodaniu do zlewki ze 133,3 g wody destylowanej roztworu kwasu octowego o stężeniu 10% masowych. Na koniec należy powstały roztwór wymieszać szklaną bagietką.