Chemia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 38.

Kategoria: Hybrydyzacja orbitali i kształt cząsteczek Typ: Podaj/wymień

Witamina A to zbiorcza nazwa organicznych związków chemicznych z grupy retinoidów pełniących w organizmie funkcję niezbędnego składnika pokarmowego. Podstawową formą, w jakiej występuje witamina A, jest retinol, czyli cząsteczka o następującym wzorze:

Podaj liczbę atomów węgla o typie hybrydyzacji sp2 występujących w cząsteczce retinolu.

Rozwiązanie

Liczba atomów węgla o typie hybrydyzacji sp2 występujących w cząsteczce retinolu: 10.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę, że atomy węgla o typie hybrydyzacji sp2 biorą udział w tworzeniu wiązań podwójnych, a następnie policzyć atomy węgla tworzące ten typ wiązania. Jest ich 10, co zaznaczono na poniższym wzorze: