Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2024

Przedstawiam Wam informacje na temat edycji 2024 konkursu neurobiologicznego "Brain Bee". Warto zaznaczyć, że tytuł laureata lub finalisty tego konkursu daje pewne przywileje w trakcie rekrutacji na studia na części uczelni, również na kierunek lekarski. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w dalszej części artykułu.

Organizator

Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, natomiast głównym koordynatorem edycji ogólnopolskiej jest prof. dr hab. Elżbieta Pyza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Etap szkolny - za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada nauczyciel danej szkoły. Celem etapu szkolnego jest wyłonienie maksymalnie 2 reprezentantów szkoły. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której więcej niż jedna osoba uzyska taką sama liczbę punktów dla 1 lub 2 miejsca.
  Wyłonieni reprezentanci powinni zostać zgłoszeni przez nauczyciela przez stronę internetową organizatora lub drogą mailową na adres mailowy koordynatora ośrodka regionalnego przed końcem lutego 2024.
  Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w regulaminie konkursu na stronie organizatora: bezpośredni link do pobrania regulaminu.
  W zgłoszeniu należy podać następujące dane:
  • imię i nazwisko ucznia
  • klasa
  • adres mailowy ucznia
  • nazwa i adres korespondencyjny szkoły
  • adres mailowy szkoły
  • numer telefonu szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego (opiekuna ucznia)
 2. Etap regionalny - 9 marca 2024 (sobota, godz. 11:00, rejestracja od godz. 9:00) uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru, stacjonarnie w 3 ośrodkach koordynatorów regionalnych:
  • Uniwersytet Jagielloński - dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny - dla województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
  • UJK w Kielcach - dla województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, łódzkiego i lubelskiego
  • AWF we Wrocławiu - dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego
  Test będzie składał się z 50 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim. Czas przewidziany na ich rozwiązanie to 60 min. Do kolejnego etapu przechodzi 10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu.
 3. Etap ogólnopolski - odbędzie się 6 kwietnia 2024 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Składa się z 3 części:
  • Część praktyczna - rozpoznawanie struktur anatomicznych (25) oznaczonych "szpilkami" na preparatach anatomicznych i wynikach badań TK i MRI mózgu oraz rozpoznaniu zdjęć preparatów mikroskopowych (10). Przewidziana jest 1 min na rozpoznanie jednej struktury. Można stosować poprawną nomenklaturę anatomiczną/histologiczną w dowolnym języku (polski/angielski/łacina). W tej części można uzyskać 35 pkt.
  • Część teoretyczna pisemna - test jednokrotnego wyboru na 30 pytań (25 w języku polskim, 5 w angielskim). Czas na rozwiązanie 30 min. W tej części można uzyskać 30 pkt.
  • Część teoretyczna ustna - 3 pytania: dwa dotyczące wiedzy neurobiologicznej (jedno w języku polskim drugie w angielskim) i jedno zawierające opis przypadku klinicznego sprawdzające umiejętność diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego (w języku polskim). Do tej części kwalifikowane jest jedynie 6 osób z najwyższą sumą punktów z części praktycznej i pisemnej. Można w niej uzyskać 15 pkt.

Nagrody

W trakcie eliminacji ogólnopolskich zostaje wyłonionych 6 finalistów, spośród których po części ustnej zostaje wybranych 3 laureatów (na podstawie sumy punktów z wszystkich części etapu ogólnopolskiego). Laureat I miejsca startuje w międzynarodowej edycji konkursu Brain Bee, która w 2024 roku odbędzie się wirtualnie w październiku w połączeniu z konferencją Neuroscience 2024 odbywającą się w Chicago.

Aktualnie brak informacji o nagrodach na stronie organizatora. Laureaci edycji 2022 otrzymali nagrody książkowe, możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji Neuronus Neuroscience Forum - konferencja gromadząca wielu naukowców z całego świata, a laureat I miejsca dodatkowo otrzymał nagrodę pieniężną - 1000 zł.

Bez względu na nagrody udział w konkursie wiąże się z innymi potencjalnymi profitami. Laureaci i finaliści konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych na kierunki, oferowane na tej uczelni, w tym na kierunek lekarski.
Laureaci tego konkursu mogą liczyć na maksymalny wynik w rekrutacji na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim jeżeli będą rekrutować się w roku uzyskania tytułu laureata.

Literatura

Literatura rekomendowana przez organizatora:

 1. Young A. and Young P.H. Neuroanatomia kliniczna. Edra Urban & Partner; wydanie 3, 2016.
 2. Douglas J. Gould BRS Board Review Series Neuroanatomia wydanie 6, Edra Urban & Partner, 2021.
 3. Vanderah T.W. and Gould D.J. Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia t. 1-2. Edra, 2022.
 4. Netter Atlas Neuroanatomii i Neurofizjologii, wydanie 4, Edra Urban & Partner, 2023.
 5. Longstaff A. Neurobiologia - krótkie wykłady. PWN, 2002.
 6. Matthews G.G. Neurobiologia – od cząsteczek i komórek do układów. PZWL, 2000.

Dodatkowo w poprzednich edycjach rekomendowane były:

Uczestnik powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

Przykładowe zagadnienia

(na podstawie regulaminów z poprzednich lat, aktualnie organizator nie podał takowych)

 • Rozwój układu nerwowego
 • Piętrowa budowa ośrodkowego układu nerwowego.
 • Neurony. Glej.
 • Układy neurotransmiterowe i receptory.
 • Fizjologia komórki nerwowej.
 • Kora mózgu.
 • Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie i przedmurze.
 • Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe i narządów zmysłów.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe.
 • Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Układ komorowy mózgowia.
 • Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny.
 • Układy pamięciowe.
 • Emocje i strach.
 • Interpretacja zaburzeń funkcjonowania układu nerwowego.

W załączniku pod artykułem dostępny jest do pobrania plik z przykładowymi 10 zadaniami udostępnionymi przez organizatora.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu oraz jego regulamin dostępne są na stronie organizatora:
https://ptpk.org/konkurs_brain_bee.

Komentarze

Obrazek użytkownika Marc

Hejj. Chciał bym się dowiedzieć czy 6 osób, które zakwalifikowały się do części teoretycznej ustnej, otrzymują tytuł finalisty konkursu, czy jest to tylko nazwa użyta w artykule. Jeśli ten tytuł jest oficjalny to gdzie mogę znaleźć taką informację? (przeczytałem regulamin konkursu, lecz tam w ogóle nie ma informacji o finalistach, jest jedynie wzmianka o wyłonieniu listy laureatów)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Witam, faktycznie w regulaminie konkursu również nie znalazłem informacji o finalistach, dlatego też przed napisaniem tego artykułu skontaktowałem się z organizatorami m.in. w tej sprawie, dopytując o certyfikaty/dyplomy finalisty. Otrzymałem informację, że 6 najlepszych uczestników etapu ogólnopolskiego zostaje finalistami, a po etapie ustnym ostatecznie wybiera się spośród tych osób 3 laureatów. W świetle otrzymanych przeze mnie informacji od organizatorów jest to zatem oficjalny tytuł.

Obrazek użytkownika Sylwia Kobielska

Czy na etap szkolny nauczyciel sam przygotowuje zadania, czy są może gdzieś dostępne?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Zgodnie z regulaminem za przeprowadzenie etapu szkolnego, w wyniku którego wyłonione zostaną osoby reprezentujące szkołę, odpowiedzialny jest nauczyciel z danej szkoły. Organizator konkursu odpowiada jedynie za przeprowadzenie etapu regionalnego i ogólnopolskiego. W związku z tym to nauczyciel przygotowuje pytania do eliminacji szkolnych i w każdej szkole eliminacje te mogą wyglądać odmiennie.

Obrazek użytkownika kingaxx

do kiedy można się zapisać na olimpiadę?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Szkoła powinna zgłosić uczestników do etapu regionalnego przed końcem lutego 2024, natomiast terminy i charakter eliminacji szkolnych ustalane są indywidualnie przez szkołę.

Obrazek użytkownika maja777

Dzień dobry, jak długo ważne są profity do rekrutacji, tj. czy jak wystaruje w 2 klasie, to czy tytuł będzie ważny do klasy 4.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry, warunki rekrutacji laureatów i finalistów konkursów lub olimpiad ustalane są niezależnie przez uczelnie. Dotyczy to również czasu "ważności" zaświadczenia o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty. Dla GUMED-u wg. uchwały dla rekrutacji na rok 2024/2025 laureat lub finalista może skorzystać z zaświadczenia do 3 lat od jego uzyskania, o ile rekrutuje się w roku zakończenia szkoły średniej. Należy mieć również na uwadze, że uchwały dotyczące rekrutacji laureatów lub finalistów uchwalane są co różny okres czasu na różnych uczelniach (np. co rok lub co 3 lata), co wiąże się również z potencjalną możliwością zmian w warunkach lub uznawanych konkursach/olimpiadach (zwykle jednak dodawane są nowo powstałe konkursy, dużo rzadziej usuwane te, które tam już były). Szczegółowych informacji w tym zakresie należy poszukiwać na stronie internetowej konkretnej uczelni, na którą zamierzamy się rekrutować.

Obrazek użytkownika Dominikaaa

Dzień dobry,
czy są gdzieś dostępne testy z poprzednich lat, lub przykładowe zadania takie, aby nauczyciel szkoły mógł się na nich wzorować układając test?
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry,

organizator konkursu nie udostępnia testów z poprzednich edycji konkursu, jednak po kontakcie mailowym otrzymałem 10 przykładowych zadań. Załączyłem je do artykułu w formie pliku do pobrania (link pod artykułem).

Obrazek użytkownika deratium

Dzień dobry, 1. Czy jest 100% pewność, że 6 osób wyłonionych do części ustnej (i już po wynikach tej części) dostają indeksy na GUMed? 2. Jakie są kontakty organizatorów?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Dzień dobry,

tak jak wspomniałem w komentarzu wyżej ustalenia dotyczące rekrutacji laureatów i finalistów ustalane są rokrocznie przed każdą uczelnię osobno. Dla GUMedu uchwała rekrutacyjna na rok 2024/2025 przewiduje, że finaliści i laureaci konkursu "Brain Bee" otrzymują 100% punktów rekrutacyjnych m.in. na kierunek lekarski. Jest to informacja, którą można zweryfikować na stronie uczelni (https://rekrutacja.gumed.edu.pl/54947.html).

Oczywiście należy spełnić warunki formalne związane z rekrutacją. W kwestii pozostałych kierunków prowadzonych przez tę uczelnię należałoby przejrzeć uchwałę rekrutacyjną dostępną pod wskazanym adresem. W razie wątpliwości pytanie tego typu należy kierować do działu rekrutacji danej uczelni. Jeżeli pytanie dotyczy wątpliwości kto uzyskuje tytuł finalisty, to mogę tylko powtórzyć informację przedstawioną w jednym z powyższych komentarzy, że informacje na ten temat przedstawione w artykule otrzymałem od organizatorów konkursu. W razie wątpliwości co do ich prawdziwości należałoby skierować stosowne pytanie do organizatorów. Odnośnie danych kontaktowych do organizatorów konkursu podałem w artykule następującą informację wraz z linkiem do regulaminu: "Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w regulaminie konkursu na stronie organizatora: bezpośredni link do pobrania regulaminu."

Link: https://ptpk.org/pliki/ REGULAMIN_KONKURSU_%20BRAIN%20BEE%202024.docx