Biologia - Biomedica 2022, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ krążenia Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

Ośrodki automatyzmu serca tworzą zmodyfikowane włókna mięśniowe przypominające komórki embrionalne, posiadające zdolność do rytmicznego samopobudzania.

21.1. (0–1)

Podaj nazwę nadrzędnego ośrodka automatyzmu pracy serca.

21.2. (0–1)

W przypadku zatrzymania akcji serca konieczne jest wykonywanie pośredniego masażu serca poprzez rytmiczne uciskanie mostka na głębokość 5-6 centymetrów, w tempie ok. 120 ucisków na minutę. Wyjaśnij, dlaczego konieczne jest, aby rozpocząć masaż jak najszybciej od chwili ustania pracy serca.

21.3. (0–1)

Podaj, jakiego rodzaju leczenie można zastosować (prócz farmakoterapii) przy defektach pracy ośrodków automatyzmu serca.

To zadanie pochodzi ze zbioru matura 2022 wydawnictwa Biomedica
Kup pełny zbiór zadań

Rozwiązanie

21.1. (0–1)

Węzeł zatokowo-przedsionkowy

21.2. (0–1)

Należy rozpocząć masaż jak najszybciej od chwili ustania pracy serca, ponieważ kilkuminutowa zwłoka może spowodować niedotlenienie i nieodwracalne zmiany w mózgu, gdyż narząd ten jest szczególnie wrażliwy na niedobór tlenu.

21.3. (0–1)

Przy defektach pracy ośrodków automatyzmu można wszczepić sztuczny rozrusznik serca.