Biologia - Matura Czerwiec 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

W komunikacie o zaginięciu mężczyzny między innymi napisano:

Wiek 52 lata, wzrost wysoki (180 cm), sylwetka wysportowana, krótkie włosy blond, oczy jasnoniebieskie. Cechy charakterystyczne – leworęczność oraz szeroka blizna na prawym policzku. Mężczyzna jest chory na hemofilię i wymaga regularnego podawania leków.

a)Wymień trzy cechy podane w opisie tego mężczyzny, które są uwarunkowane genetycznie. Dla każdej z nich określ sposób dziedziczenia, korzystając z informacji w tabeli.
Cecha mężczyzny Sposób dziedziczenia cechy
(autosomalna / sprzężona z płcią)
1.
2.
3.
b)Spośród cech podanych w opisie wymień jedną tzw. cechę ilościową, której dziedziczenie nie zawsze jest zgodne z prawami Mendla.

Rozwiązanie

a)
(0-2)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (do wyboru):

  • wzrost wysoki - autosomalna
  • włosy blond - autosomalna
  • oczy niebieskie - autosomalna
  • leworęczność - autosomalna
  • chory na hemofilię - sprzężona z płcią

Za podanie trzech cech wraz z zaznaczeniem sposobu dziedziczenia każdej z nich – 2 pkt
Za podanie dwóch cech wraz z zaznaczeniem sposobu dziedziczenia każdej z nich – 1 pkt

b)
(0-1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • wzrost
  • kolor włosów
  • kolor oczu

Za poprawne podanie jednej cechy ilościowej – 1 pkt