Biologia - Matura Czerwiec 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Paprotniki Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy jednego z gatunków paproci.

a)W odpowiedni prostokąt na schemacie wpisz literę „R” oznaczającą moment zachodzenia mejozy.
b)Wymień nazwy organów płciowych oznaczonych na schemacie cyframi 1 i 2.
c)Podaj, w jaki sposób u paproci są przekazywane gamety męskie podczas rozmnażania płciowego: uwzględnij budowę plemników i środowisko, w którym ten proces zachodzi.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne rozpoznanie miejsca mejozy u paproci i wpisanie litery „R” we właściwym prostokącie na schemacie
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

b)
(0-1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie obu prawidłowych nazw organów płciowych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  1. rodnia
  2. plemnia

Uwaga: Nie uznaje się odpowiedzi: lęgnia.

c)
(0–1)

Schemat punktowania
1 p. – za prawidłowe określenie sposobu przekazywania gamet z uwzględnieniem adaptacji ich budowy do środowiska.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi

Poprawna odpowiedź
Plemniki posiadają wici, za pomocą której przemieszczają się w wodzie do rodni / przedostają się do rodni się aktywnie, poruszając się w wodzie za pomocą wici.