Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka.

a)Uzupełnij schemat – wpisz w wyznaczone miejsca właściwe określenia tak, aby powstał prawidłowy opis kierunku przepływu krwi przez serce. Wybierz je spośród wymienionych.

do dużego obiegu     z dużego obiegu     do małego obiegu     z małego obiegu

b)Podaj, które z naczyń krwionośnych oznaczonych na schemacie numerami 1.–4. to żyła płucna, i określ, czy krew płynąca tą żyłą jest odtlenowana, czy – utlenowana.

Żyła płucna:     Płynie w niej krew: .

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Schemat punktowania

1 p. – za właściwe uzupełnienie wszystkich czterech elementów na schemacie.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1.– do dużego obiegu; 2. – z dużego obiegu; 3. – z małego obiegu; 4. – do małego obiegu

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie żyły płucnej i określenie, że krew płynąca tym naczyniem jest utlenowana.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Żyła płucna – element 3.
Płynie w niej krew – utlenowana / bogata w tlen.