Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Choroby człowieka Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono dziedziczenie daltonizmu w pewnej rodzinie.

Dzrewo rodowe
a)Zapisz genotypy osób oznaczonych na schemacie numerami 1–3, stosując symbole literowe D i d na oznaczenie alleli genu odpowiedzialnego za rozróżnianie kolorów.
b) Określ, na podstawie krzyżówki genetycznej, prawdopodobieństwo (w %), że kolejny syn pary B też będzie zdrowy.

Krzyżówka

 

 

 

Prawdopodobieństwo

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  1. XDXd,
  2. XdY,
  3. XdXd

1 p. – za poprawne zapisanie wszystkich trzech genotypów z uwzględnieniem występowania alleli w chromosomie X
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, np. błędne zapisanie alleli albo zapisanie alleli w innej formie niż na chromosomie X, lub brak odpowiedzi

b)
(0−2)
Krzyżówka

Prawdopodobieństwo: 50%

2 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej oraz poprawne określenie prawdopodobieństwa urodzenia się kolejnego zdrowego syna u pary B
1 p. – za poprawne zapisanie krzyżówki genetycznej przy błędnie podanym prawdopodobieństwie
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. błędnie zapisaną krzyżówkę lub za poprawne podanie prawdopodobieństwa, ale przy błędnie zapisanej krzyżówce (np. brak oznaczenia sprzężenia z płcią), lub brak odpowiedzi