Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W celu ustalenia grupy krwi pacjenta dodano próbki jego krwi do surowicy krwi grupy A oraz do surowicy krwi grupy B. W obydwu zestawach zaszła aglutynacja krwinek.

Określ, jaką grupę krwi miał pacjent. Wyjaśnij wynik badania, uwzględniając obecność przeciwciał w zastosowanych surowicach.

Grupa krwi pacjenta

Wyjaśnienie

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

grupa krwi AB

Przykłady uzasadnienia:

  • Aglutynacja krwinek nastąpiła w obu zestawach, co oznacza, że krwinki pacjenta posiadają zarówno antygen A, jak i antygen B, które zostały związane przez przeciwciała anty-A i anty-B (znajdujące się w surowicy krwi wykorzystanej do badania).
  • Ponieważ krwinki zostały związane przez przeciwciała anty-A i anty-B znajdujące się w surowicy krwi wykorzystanej do badania.

2 p. – za poprawne określenie grupy krwi pacjenta i poprawne uzasadnienie uwzględniające obecność przeciwciał w zastosowanych surowicach krwi
1 p. – za poprawne określenie tylko grupy krwi pacjenta bez uzasadnienia lub z niepełnym albo niepoprawnym uzasadnieniem
0 p. – za błędne wskazanie grupy krwi lub niepoprawne uzasadnienie, lub brak odpowiedzi