Biologia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj/wymień Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

W układzie krwionośnym człowieka występują trzy rodzaje naczyń krwionośnych: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Poniżej przedstawiono zdjęcie preparatu przekroju poprzecznego żyły i tętnicy.

a)Porównaj cechy głównych żył i tętnic – wpisz w odpowiednie komórki tabeli właściwe określenia, wybrane spośród podanych w nawiasach.
Cechy naczyń Żyły Tętnice
ściany naczyń
(grube i elastyczne / cienkie i wiotkie)
obecność zastawek
(obecne / brak)
kierunek transportu krwi
(z tkanek do serca / z serca do tkanek)
ciśnienie krwi
(niskie / wysokie)
b)Podaj przykład funkcji, jaką pełnią włosowate naczynia krwionośne.

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich komórek tabeli.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Cechy naczyń Żyły Tętnice
ściany naczyń
(grube i elastyczne / cienkie i wiotkie)
cienkie i wiotkie grube i elastyczne
obecność zastawek
(obecne / brak)
obecne brak
kierunek transportu krwi
(z tkanek do serca / z serca do tkanek)
z tkanek do serca z serca do tkanek
ciśnienie krwi
(niskie / wysokie)
niskie wysokie

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie funkcji włosowatych naczyń krwionośnych, odwołujące się do wymiany substancji między krwią a innymi tkankami organizmu.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Wymiana transportowanych substancji między krwią a komórkami ciała.
  • Wymiana gazowa w płucach.
  • Odbieranie TSH z przysadki.
  • Umożliwienie filtracji kłębuszkowej w nerkach.