Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono schemat łuku odruchowego. Literami A, B i C oznaczono ciała komórek nerwowych.

Łuk odruchowy - schemat
a)Podaj nazwy neuronów, których ciała oznaczono na rysunku literami:

A.
B.
C. .

b)Na rysunku zaznacz strzałkami kierunek przekazywania impulsu nerwowego.

Rozwiązanie

a)
Za poprawne podanie wszystkich neuronów uczestniczących w łuku odruchowym – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

A – (neuron) pośredniczący, B – (neuron) czuciowy, C – (neuron) ruchowy / motoneuron)

b)
Za poprawne zaznaczenie strzałkami na rysunku kierunku impulsu nerwowego – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

Łuk odruchowy - schemat