Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj/wymień

U człowieka występowanie grup krwi układu AB0 uwarunkowane jest przez gen I, który ma trzy allele (IA, IB, i). Warunkują one występowanie czterech grup krwi: A, B, AB i 0.

a)Podaj wszystkie możliwe genotypy homozygotyczne i wszystkie możliwe genotypy heterozygotyczne warunkujące występowanie grup krwi człowieka.

Homozygoty

Heterozygoty

b)Podaj wszystkie możliwe grupy krwi dzieci, których rodzice mają grupę krwi B.

Rozwiązanie

a)
Za podanie wszystkich trzech prawidłowych genotypów homozygotycznych i wszystkich trzech genotypów heterozygotycznych – po 1 pkt

Poprawne odpowiedzi:

  • Homozygoty: IAIA, IBIB, ii – (1 pkt)
  • Heterozygoty: IAi, IBi, IAIB – (1 pkt)

b)
Za wymienienie dwóch prawidłowych grup krwi – 1 pkt

Poprawna odpowiedź:

  • grupa krwi B,
  • grupa krwi 0