Pierścienice

Oto lista zadań maturalnych z danego działu biologii. Aby skorzystać z dodatkowych opcji lub wybrać zadania z pozostałych działów kliknij poniżej.

Przejdź do wyszukiwarki zadań

 

Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007)Zadanie 14. (2 pkt)

Pierścienice Kręgowce Układ krążenia Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schematach przedstawiono układ krwionośny dżdżownicy (I) i układ krwionośny ryby (II).

Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach – wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.

Cecha układu Układ krwionośny
dżdżownicy ryby
Typ układu
(zamknięty / otwarty)
Obecność wyodrębnionego serca
(obecne / brak)
Liczba obiegów krwi
(jeden / dwa)

Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007)Zadanie 20. (1 pkt)

Pierścienice Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Pijawki żywiące się krwią zwierząt wytworzyły w toku ewolucji przystosowania w budowie do pobierania krwi i jej przechowywania.

Do cech budowy pijawek (1–3) przyporządkuj ich funkcję adaptacyjną do pasożytnictwa, wybraną spośród podanych (A–D).

Cechy

  1. ciało opatrzone przyssawkami
  2. gruczoły gardzieli wydzielające hirudynę
  3. metameryczne uchyłki jelita

Funkcja

  1. zapobieganie krzepnięciu przechowywanej krwi
  2. umożliwianie przymocowania się do żywiciela
  3. umożliwianie nacinania skóry żywiciela.
  4. zapewnianie magazynowania krwi

1.      2.      3.