Analityka medyczna, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Z każdym rokiem dochodzi więcej nauki i bardzo mało czasu i na naukę i na życie poza uczelnią. Zajęcia od rana do prawie nocy uniemożliwiają wręcz naukę itp.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nie ma dobrych możliwości dla analityków medycznych.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wyścig szczurów.

Jak jest z mieszkaniem?

2000 minimum.

Życie w mieście

Godzina dojazdu z jednego końca miasta na drugi, na którym jest uczelnia.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Żałuję wyboru i odradzam każdemu. Ponadto rozważam rezygnację ze studiów.