Automatyka i Robotyka, Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Obecność i uważanie na wykładach samo w sobie wystarczy. Można zdać nie robiąc nic poza uczelnią - za wyjątkiem sprawozdań.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Z każdym profesorem/doktorem można się dogadać, jeśli chodzi o dodatkowe projekty. Dają możliwości, ale trzeba tylko zapytać.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Każdy sobie, ogólnie grupy są odosobnione od siebie i trzeba wszystko załatwiać poza zajęciami. Wykładowcy wykładają na czym się znają i to Twoja broszka ile z tego wykorzystasz.

Jak jest z mieszkaniem?

Jak w tanim hotelu ;)

Życie w mieście

Są kluby nocne, a ceny w mieście są przystępne dla studenta..

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Przejrzyj przedmioty jakie są w planie studiów, studiuj co lubisz nie co musisz.