Biotechnologia medyczna, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

0

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Nie w Szczecinie. Polska - owszem oferty pracy są. Jeśli chodzi o rozwój i karierę - wyjazd za granicę.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wymagana obecność na zajęciach lecz jeśli chodzi o wiedze - brak jakiejkolwiek formy sprawdzania przez co poziom znacznie spada.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademik - odradzam.

Życie w mieście

Zajęcia rozbite pomiędzy szpitalami. Dla osób posiadających auto nie stanowi to danego problemu. Walka o miejsca parkingowe pod szpitalami.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Więcej wymagać powinni wykładowcy. To że zajęcia są obowiązkowe nie znaczy że w głowach coś zostaje. Częste zaliczenia. Studia magisterskie to zupełna porażka.. ćwiczenia prowadzone w formie wykładu. Biotechnologia to innowacyjny kierunek, bardzo ciekawy - niestety władze uczelni nie mają pomysłu na ten kierunek.