Farmacja, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Przyjemnie - sporo chemii, botaniki, książki raczej dostępne, prowadzący skłonni do pomocy zagubionym studentom.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Sporo konferencji, warsztatów, kół, jest z czego wybierać.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Przyjemna.

Życie w mieście

Komunikacja miejska wystarczająca, sporo możliwości spędzania wolnego czasu.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Kierunek świetny, ale trzeba przygotować się na bardzo dużo chemii. Praktycznie sama chemia.