Filologia polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) - opinia studenta III roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Nauki jest więcej niż w szkole średniej. Czyta się bardzo dużo lektur ok. 20 na semestr. Być może są to wymagające studia ale bardzo rozwijające. Dodatkowo jest więcej zagadnień związanych z językoznawstwem

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Jest dużo konferencji. Zajęcia najważniejsze (z których są egzaminy) są w miarę na wysokim poziomie, jednak są takie zajęcia, które nie wnoszą nic nowego. Biblioteki są w miarę dobrze wyposażone.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Atmosfera jest sympatyczna. Prowadzący zajęcia też są bardzo życzliwi.

Życie w mieście

Komunikacja w Lublinie jest w miarę dobrze rozwinięta.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Jeśli czyta ktoś szybko, to śmiało może iść.