Fizjoterapia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie - opinia absolwenta studiów stacjonarnych

2

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo nauki teoretycznej, niepotrzebnej dla fizjoterapeucie, mało praktycznej. Słaba kadra.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Poziom zajęć średni, atmosfera w zależności od prowadzącego kierunek.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Ogólnie bardzo dobrze.

Jak jest z mieszkaniem?

Akademik

Życie w mieście

Super

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Braki w kadrze powinno się bardziej dobierać kadrę nie mam nic do nikogo ale... zdarzają się różne dziwne przypadki nad którymi uczelnia nie panuje...