Kierunek lekarski, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK) - opinia studenta IV roku studiów stacjonarnych

4

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Około dwukrotna ilość nauki w porównaniu do intensywnego liceum biol/chem. Trzeba się nauczyć uczyć w szybszym tempie, poznać techniki zapamiętywania oraz układać treści logicznie, starać się zrozumieć każdy krok.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dobre zaopatrzenie biblioteki, jest wiele pozycji, choć większości po kilka zaledwie sztuk. Uczelnia organizuje sporą ilość warsztatów w ramach kół naukowych oraz centrum symulacji dla chętnych. Wielu dobrych prowadzących, choć też wielu słabych.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Brak wyścigu szczurów, wykładowcy różnie ale zazwyczaj z szacunkiem do studentów. Absolutny brak wyścigu szczurów.

Jak jest z mieszkaniem?

Da się mieszkać za 400-600 zł miesięcznie ze wszystkim.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Trzeba się przygotować na samodzielne powtórki gdyż ilości materiału są ogromne, a uczelnia nie wymusza ich sama. Więc jeśli ktoś chce pamiętać cokolwiek z pierwszych lat na koniec studiów to musi powtarzać samodzielnie.