Kierunek lekarski, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta II roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo nauki, wymagający często nietolerancyjni aroganccy asystenci. Dziekanat jest przyjemny ale załatwienie jakiś spraw na poziomie zakładów graniczy z cudem.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Biblioteka zaopatrzona nawet dobrze, perspektywa na pracę po ukończeniu studiów jest bardzo dobra.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wyścig szczurów, strach przed kierownikami zakładów i wieloma asystentami. Podejście nie pójdę prosić o coś bo później ułożą tragiczny egzamin.

Życie w mieście

Miasto całkiem udane, dobra komunikacja miejska, trochę za mało klubów i miejsc typowych spotkań studenckich.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Na razie żałuję wyboru. Ale wszyscy mówią że od 4 roku jest już bardzo dobrze.