Kierunek lekarski, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta IV roku studiów niestacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Bardzo dużo nauki, głównie na początku ciężko się przestawić, ponieważ nauki jest zdecydowanie więcej niż w liceum. Następne lata już z górki. Pierwszy rok to takie podstawy a co za tym idzie i nudniejsze przedmioty.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Uczelnia stawia usilnie na wyniki lepu a nie na nauczenie nas do zawodu. Bierze to jako priorytet zapominając, że my również mamy mieć praktykę która by nam pomogła podczas poszczególnych przedmiotów. Od czwartego roku brak ferii i koniec sesji pod koniec lipca.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wyścig szczurów pojawił się na 3 roku jak również obcojęzyczni studenci do 4 roku próbowali nam "rzucać kłody pod nogi" pisząc na nas donosy do zakładów.

Jak jest z mieszkaniem?

Tanio !

Życie w mieście

Brak życia studenckiego.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Za brak życia studenckiego ogromny minus dla miasta, natomiast uczelnia - gdybym mogła jeszcze raz wybrać, wybrałabym inną, ale koniec końców nie taki diabeł zły jak go malują.