Kierunek lekarski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Bardzo dużo nauki w porównaniu z liceum, trzeba systematycznie pracować, gdyż później zbyt wiele rzeczy się nawarstwi do zaliczenia (ale to akurat specyfika każdego kierunku ze sesją ciągłą). W kolejnych latach wbrew pozorom nie jest łatwiej, oddech złapać można na 2gim i 6 roku.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dużo materiałów do wypożyczenia, wyposażone sale, jakoś kształcenia bardzo dobra.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Raczej luźna, większość sobie pomaga.

Jak jest z mieszkaniem?

Życie w akademiku najlepsze :)

Życie w mieście

Dużo możliwości wyjść z grupą - ogólnie jest gdzie piwo wypić:)

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Warto pilnować systematycznej nauki i zapisywać się na 1sze terminy egzaminów, szczególnie gdy katedra jest mało przyjazna --> ważne!!