Kierunek lekarsko-dentystyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta V roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Dużo nauki zero życia.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dobra baza sprzętowa.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Wyścig szczurów.

Życie w mieście

Super miasto.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Przygotowuje praktycznie do pracy, ale studiuje się średnio. Nieludzkie regulaminy i mało ludzkie podejście do studenta. Brak prostudenckiego podejścia. Ale pracować się nauczy.