Kierunek lekarsko-dentystyczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) - opinia studenta I roku studiów stacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Niekończąca się nauka, coraz więcej materiału, niezbędne dużo zaangażowania i pracy.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

Dobry sprzęt na zajęciach praktycznych.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Asystenci zachowują się jakby ich zajęcia były jedynymi zajęciami na uczelni.

Jak jest z mieszkaniem?

Dobre warunki mieszkalne w akademiku w przyzwoitej cenie.

Życie w mieście

Część zajęć na drugim końcu miasta, męczące dojazdy.

Własne uwagi, spostrzeżenia, wskazówki

Bądź pewien, że tego chcesz, bo nie jest łatwo. Miejmy nadzieję, że warto.