Pielęgniarstwo, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - opinia studenta I roku studiów niestacjonarnych

0

Jak wygląda nauka na pierwszym roku?

Materiału jest bardzo dużo, ale jest ciekawie przekazywana na zajęciach dlatego można dużo zapamiętać.

Jak oceniasz możliwości rozwoju jakie daje uczelnia i/lub wybrany przez Ciebie kierunek?

W bibliotece jest dość dużo książek zawartych w obowiązkowej literaturze na danym kierunku.

Jaka atmosfera panuje na uczelni?

Studenci z wyższych lat chętnie pomagają młodszym, wykładowca zawsze znajdzie chwilkę by w czymś pomóc lub doradzić.

Życie w mieście

Kraków, dojazd zależy od dzielnicy w jakiej mieszkamy, raczej z dojazdem nie ma większego problemu.